nlenfrdeitptrues

Nieuwsbrief maart 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016

  • Infrastructuur

Er werd gewerkt aan de verwarming (aanpassingen ketel, thermostatische kranen, …) van het damesgebouw (2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar) zodat jullie kinderen er iedere dag warmpjes kunnen bijzitten zonder dat het mazoutverbruik al te hoog oploopt.

  • Afzetten kinderen ’s morgens en ‘s avonds

 Er wordt gewerkt aan een eenvoudig kind- en oudervriendelijk systeem om de kinderen op- en af te halen. Meer info volgt later.

  • Uitrusting

Het tweede leerjaar B, derde leerjaar en  zesde leerjaar A  worden binnenkort uitgerust met een digitaal bord zodat ook die leerkrachten kunnen zorgen voor modern onderwijs op maat van uw kind

  • Wiskundemethode

Vanaf 1 september startten wij met een nieuwe rekenmethode omdat de vorige verouderd was.
Na verkenning van de verschillende methodes en ervaringen van andere scholen gehoord te hebben kozen wij voor Rekensprong Plus.
Rekensprong plus is de methode die gelinkt is aan Bingel, u allen welbekend van de digitale oefenmodule.
Wij investeerden ook in de differentiatiemodule die er voor zorgt dat kinderen leerstof op maat krijgen aangeboden.

  • Welbevinden

Er werd een bevraging gedaan naar het welbevinden van de kinderen op onze school. Dit kadert in een driejaarlijkse, afwisselende bevraging (output) van leerlingen, ouders, leerkrachten.
Er werd gepeild naar de betrokkenheid, tevredenheid, zelfconcept, sociale relaties en pedagogisch klimaat. Algemeen kan je stellen dat we voor ieder item boven het Vlaamse gemiddelde zitten met uitzondering van het ruzie maken op de speelplaats. Wat meteen ook een werkpunt voor ons als team is (de resultaten zijn te bezichtigen op het secretariaat).
Om conflicten te vermijden hebben  we na Nieuwjaar 2  leerkrachten op de binnenspeelplaats ingezet met een rustigere speeltijd als resultaat.

  • Belangrijke data

Sportklassen 2de lj: 29 februari en 1 maart

Sportklassen 1ste lj: 3 en 4 maart

Zwemmen 3de kl: 4 maart

Uitstap Technopolis 5de lj: 7 maart

Doedag Sint-Gertrudisinstituut 6de lj: 15 maart

Zwemweek: 21 tot en met 25 maart

Sobere maaltijd: 24 maart